Puolueen puheenjohtajan puhe (K2023)

Sanna Marin

PUOLUEEN PUHEENJOHTAJAN PUHE:

Me uskomme ihmisiin ja siihen, että parantamalla ja kehittämällä työelämää myös tuottavuus saadaan nousuun. Kun ihmiset voivat hyvin, talous voi hyvin.

SDP haluaa Suomeen työpaikkoja ja työelämää, jossa ei uuvuta ja jossa säännöt sovitaan yhteisesti. Me haluamme palkkatasa-arvoa ja avoimuutta. Syrjinnän ja heikommassa asemassa olevien työperäisen hyväksikäytön täytyy päättyä.

Tänä keväänä on puhuttu paljon työelämän epäkohdista sekä siitä, miten liian moni uupuu työssään. Mielenterveystaustaiset sairauslomat ja työkyvyttömyys ovat hälyttävän yleisiä. SDP ottaa vakavasti käsillämme olevan uupumisen ja mielenterveysongelmien aallon, joka osuu erityisesti nuorempiin työntekijöihin. Me haluamme, että ihmisillä on oikeus aitoon vapaa-aikaan ilman painetta olla joka hetki työnantajan tavoitettavissa.

Me haluamme, että jokainen saa tarvitsemaansa tukea ja apua, eikä työelämän vaikeista paikoista tarvitse selviytyä yksin. Osana tätä työtä työehtosopimusten ja niiden yleissitovuuden turvaaminen on SDP:lle tärkeä lähtökohta työmarkkinapolitiikassa. Tutkimusten mukaan toimivat sopimusjärjestelmät parantavat tuottavuutta, lisäävät työyhteisöjen hyvinvointia ja työmarkkinarauhaa.

Eri sukupuolilla on Suomessa edelleen erisuuruiset eurot. Vanhemmuuden kustannukset jakautuvat yhtä lailla epätasaisesti ja eri alat ovat voimakkaasti sukupuolittuneita.

Kaikkiin näihin ongelmiin puuttumiseksi SDP haluaa toteuttaa ensi vaalikaudella tasa-arvolain mittavan uudistuksen, jossa keskitytään erityisesti tasa-arvon edistämiseen sekä syrjintäkieltojen, valvonnan ja oikeussuojakeinojen vahvistamiseen. Osana uudistusta tulisi puuttua erityisesti raskaussyrjintään vahvistamalla valvontaa ja sanktioita.

Meidän on myös lisättävä palkkauksen avoimuutta ja palkkatietoisuutta työpaikoilla, jotta perusteettomiin palkkaeroihin päästään puuttumaan. Tähän tarvitaan avuksi lainsäädäntöä.

Tänä päivänä työelämässä syrjintää kokeneen ihmisen kynnys lähteä vaatimaan oikeuksiaan oikeusteitse on liian korkealla. Työntekijän kynnystä hakea oikeutta onkin madallettava säätämällä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutetuille sekä ammattiliitoille kanneoikeus.

Yhdenvertaisemman, inhimillisemmän ja reilumman työelämän rakentaminen sekä koulutustason nosto eivät ole höttöisiä, turhia menokohteita vaan tulevaisuuden hyvinvoinnin kantavia pilareita.

Siksi me tarvitsemme nyt rohkeutta panostaa niiden kehittämiseen.

Sanna Marin

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri